Het Erasmus Expertisecentrum voor Sociale Veiligheidsstudies is een samenwerkingsverband in oprichting van de opleiding Bestuurskunde, onderdeel van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Risbo/CPI, een zelfstandig onderzoeksinstituut dat eveneens verbonden is aan de EUR.

In het expertisecentrum werken onderzoekers samen, die veel kennis en ervaring hebben met onderzoek op het gebied van politie en. veiligheid.  Qua onderzoeksaanpak bestrijkt hun ervaring de gehele range van kwalitatief diepte-onderzoek tot aan grootschalig survey-onderzoek, al dan niet ondersteund met webbased technieken. Daarnaast kan het Expertisecentrum een beroep doen op onderzoekers in andere faculteiten en wetenschapsdisciplines met specifieke kwaliteiten binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam als een vraagstuk dat vereist. Onder meer op het terrein van sociologie, psychologie en staats- en bestuursrecht.

Het Expertisecentrum richt zich op de volgende vier thema’s:

  1. Lokaal veiligheidsbeleid
  2. Informatiesturing en veiligheid
  3. Sociale cohesie en (lokale) veiligheid
  4. Politie

Het expertisecentrum wordt momenteel gevormd door dr. Lex Cachetprof.dr.Arthur Ringelingdr. Arie van Sluisdrs. Jan de Boom, drs.Peter Siep dr. Marion van San en drs. Tom Tudjman